ViNaLaw
Phone:
LIÊN HỆ
Planets Forum WORLD Hop Dong Van Ban Xu PhAT Thue ca nhan

 

Báo cáo chuyên đề

TRÌNH TỰ YÊU CẦU BÁO CÁO NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ


Hình thức tổ chức cho khách hàng: Tổ chức dưới hình thức lớp học, báo cáo chuyên đề, thảo luận


Nội dung báo cáo chuyên đề: Giới thiệu các nội dung liên quan

(1). Quản trị lao động : Tuyển dụng lao động, ký kết hợp đồng; sa thải lao động, tinh giảm lao động, chế độ tiền lương, chế độ trợ cấp khi cho thôi việc; thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động,…

Thực tiễn chuyên đề : xem xét công tác quản trị lao động tại doanh nghiệp và hồ sơ quản lý lao động để hoàn thiện những khiếm khuyết nhằm thực hiện đúng pháp luật lao động

(2). Pháp lý hợp đồng (thương mại – dịch vụ) : Khái niệm các loại hợp đồng; các điểu kiện cần thiết để hợp đồng có hiệu lực, phạt vi phạm hợp đồng, bồi thường thiệt hại, giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng Tòa án hoặc Trọng tài Thương mại.

Thực tiễn chuyên đề : Tiếp nhận các loại hợp đồng khách hàng đã ký kết, bình luận chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong ký kết và thực hiện hợp đồng

(3). Kỹ năng đàm phán, ký kết hợp đồng : Những nội dung doanh nghiệp cần lưu ý đến trước khi ký hợp đồng; trong thời điểm ký kết hợp đồngsau khi ký kết ; Những rủi ro và biện pháp phòng tránh khi đàm phán ký kết hợp đồng

Thực tiễn chuyên đề : Tiếp nhận các loại hợp đồng khách hàng đã ký kết, bình luận chỉ ra những rủi ro và biện pháp phòng tránh khi ký kết hợp đồng

(4). Kỹ năng thực hiện hợp đồng : Những nội dung doanh nghiệp cần lưu ý sau khi ký kết hợp đồng; Những rủi ro và biện pháp phòng tránh trong quá trình thực hiện và giải quyết tranh chấp hợp đồng

Thực tiễn chuyên đề : Tiếp nhận các loại hợp đồng khách hàng đã thực hiện , bình luận chỉ ra những rủi ro và biện pháp phòng tránh khi thực hiện và giải quyết tranh chấp hợp đồng

(5). Kỹ năng giải quyết tranh chấp hợp đồng : Những nội dung doanh nghiệp cần lưu ý sau khi phát sinh tranh chấp hợp đồng; Những nội dung cần thực hiện để triển khai việc giải quyết tranh chấp hợp đồng (chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, chuẩn bị luận cứ bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho khách hàng, các chứng cứ trong hồ sơ; đánh giá bộ hồ sơ pháp lý hợp đồng). Những rủi ro và biện pháp phòng tránh trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng

Thực tiễn chuyên đề : Tiếp nhận các loại hợp đồng khách hàng đã thực hiện hoặc đã phát sinh tranh chấp, bình luận chỉ ra những rủi ro và biện pháp phòng tránh khi thực hiện và giải quyết tranh chấp hợp đồng.


◊ Tài liệu khách hàng cần cung cấp bao gồm: Tùy theo chuyên đề thuyết trình và báo cáo, quý khách hàng cung cấp cho Vinalaw các thông tin và tài liệu như sau:

(i) Đối tượng tham dự buổi thuyết trình và tư vấn;

(ii) Cung cấp các hợp đồng mẫu và tài liệu khác (nếu có) khách hàng đã ký kết với đối tác liên quan đến chuyên đề thuyết trình và báo cáo;

(iii) Chuẩn bị địa điểm cho Vinalaw thực hiện việc thuyết trình và báo cáo chuyên đề.


CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM - VINALAW FIRM

Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết giá cả các dịch vụ nêu trên thông qua việc đề nghị cung cấp báo giá dịch vụ theo hệ thống thư điện tử support@vinalaw.vn


<< Back | Hỗ trợ trực tuyến


 

TRA CỨU VĂN BẢN

 

HỎI ĐÁP

 

BẢO HIỂM NGHỀ NGHIỆP

 

ĐẶT LỊCH HẸN


 

THÔNG BÁO MỚI


 

TIN TỨC MỚI

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Thế chấp nhà: Không được hiểu bất lợi cho dân
NGHỊ ĐỊNH 100/2008/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2007/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2008/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH 55/2009/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 06 NĂM 2009 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI
NĐ 106/2010/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2007/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2007
NGHỊ ĐỊNH 91/2012/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
THÔNG TƯ 160/2009/TT-BTC HƯỚNG DẪN MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2009 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 32/2009/QH12 NGÀY 19/6/2009 CỦA QUỐC HỘI
NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2009/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2009 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
THÔNG TƯ 161/2009/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 08 NĂM 2009 HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, NHẬN QUÀ TẶNG LÀ BẤT ĐỘNG SẢN
NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2009/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 05 NĂM 2009 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 19/2009/TTLT-BTC-BNV NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 2009 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG TỔ CHỨC CƠ YẾU
NGHỊ ĐỊNH 62/2010/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 53/2007/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 123/2008/TTLT-BTC-BCA NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI SỸ QUAN, HẠ SỸ QUAN, CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC HƯỞNG LƯƠNG THUỘC BỘ CÔNG AN
NGHỊ ĐỊNH 104/2011/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 122/2008/TTLT-BTC-BQP HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG
NGHỊ ĐỊNH 114/2011/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ MẪU BIỂU TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG, CẢNH SÁT BIỂN
THÔNG TƯ 55/2007/TT-BTC NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
NGHỊ ĐỊNH 76/2010/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 11 NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2009/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU VÀ THUỐC LÁ

 

VBPL-HIỆU LỰC VĂN BẢN

Bản tin pháp luật 01.2022
Bản tin pháp luật 02.2022
Bản tin pháp luật 03.2022
Bản tin pháp luật 04.2022
Án lệ số 52/2021/Al
Án lệ số 51/2021/AL
Án lệ số 50/2021/AL
Án lệ số 49/2021/AL
Án lệ số 48/2021/AL
Án lệ số 47/2021/AL
Án lệ số 46/2021/AL1
Án lệ số 45/2021/AL
Án lệ số 44/2021/AL
Án lệ số 43/2021/AL
ÁN LỆ SỐ 42
ÁN LỆ SỐ 41
ÁN LỆ SỐ 40/2021/AL
Án lệ số 39.2020.AL
Án lệ số 38/2020

 

THÀNH VIÊN CÔNG TY


TS. LS. Phan Thông Anh


Ths. Ls. Trần Thị Minh Nguyệt


Ths. Ls. Trương Công Khoa


Ths. Ls. Lê Hồng Sinh


Ls. Đỗ Hoàng Minh


Ls. Vũ Hồng Thành


Ls. Nguyễn Trần Khoa


Ls. Nguyễn Trần Phú Ngọc Hiếu


Ls. Nguyễn Thị Minh Thủy


Ls. Phan Thanh Hùng


Ls. Nguyễn Minh Quang


 

BIỂU MẪU

 

 

DỊCH VỤ PHÁP LÝ

 

 

DOWNLOAD PHẦN MỀM

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

 

THỐNG KÊ

 

  • Tổng số đang online  : 2
    Tổng số lượt truy cập : 1,878,002

 

VIDEO CLIP

  • Chuyến thăm tặng quà tết cho bà con thị xã Đồng Xoài
  • Chuyến thăm tặng quà tết cho bà con huyện Hớn Quản
  • Truyền hình bình phước