Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách bài viết

Tổng số 23 mẫu tin. Trang 1/3

Xác định tài sản thế chấp theo tinh thần Bộ luật Dân sự năm 2015

PGS.TS. NGUYỄN NGỌC ĐIỆN _ Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 20-03-2020

Quy định của Điều 623 Bộ luật Dân sự năm 2015 về hưởng di sản theo thời hiệu

Tưởng Duy Lượng* * Nguyên Phó chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.

Ngày 20-03-2020

Ngày 20-03-2020

Một số bình luận về Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ về hoà giải thương mại

Lê Hương Giang, ThS. Khoa Pháp luật kinh tế * Đại học Luật Hà Nội.

Ngày 20-03-2020

Hoàn thiện chế định quản tài viên trong Luật Phá sản

ThS. ĐẶNG VĂN HUY * Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng

Ngày 20-03-2020