Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách bài viết

Tổng số 4 mẫu tin. Trang 1/1

Nâng chất tranh tụng trong xét xử

Để đảm bảo chất lượng tranh tụng tại phiên tòa thì cần phải có sự bình đẳng giữa bên buộc tội và gỡ tội, HĐXX chỉ là trọng tài…

Ngày 21-01-2013

Ba vết thương, bốn lần giám định vẫn chưa có hồi kết

Một vụ án xảy ra, với ba vết thương 4 lần trưng cầu giám định pháp y để xác định tỷ lệ thương tật, nhưng cứ mỗi lần giám định lại cho một kết quả khác

Ngày 16-01-2013